Resultater

Rapportør:Håvard Moen
Observatører:Håvard Moen
Område:Villandvegen 55 (Notodden, Vestfold og Telemark)
Dato:07.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst07.04.2018
© Håvard Moen (07.04.2018)