Resultater

Rapportør:Jari Hiltunen
Observatører:Jari Hiltunen
Område:Undrumsdal (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:06.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst06.04.2018
© Jari Hiltunen (06.04.2018)


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang06.04.2018