Resultater

Rapportør:ÅSE KARIN AKSDAL
Observatører:ÅSE KARIN AKSDAL
Område:NYGÅRD (Sveio, Vestland)
Dato:26.03.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst26.03.2018
© ÅSE KARIN AKSDAL (26.03.2018)


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2018
© ÅSE KARIN AKSDAL (26.03.2018)

Andre bilder

© ÅSE KARIN AKSDAL (30.03.2018)