Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:17.03.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring17.03.2018
Fann eit fåtal utspretne blomster same staden.
© Ottar Sætre (17.03.2018)


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:1 fugl 
Fenofase:Ankomst17.03.2018