Resultater

Rapportør:Bjarnhild Sværen
Observatører:Bjarnhild Sværen
Område:Øvre Godvik (Bergen, Vestland)
Dato:06.03.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst06.03.2018


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Sitter i asketre og synger 
Fenofase:Sang for første gang06.03.2018
© Bjarnhild Sværen (06.03.2018)