Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:20.02.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring18.02.2018
© Gunvor Hustoft (20.02.2018)