Resultater

Rapportør:Fred Edvard Johannes Øie
Observatører:Fred Edvard Johannes Øie
Område:Makkevika-Kvalneset-Giske (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:27.01.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:totalt 25 
Fenofase:Ankomst27.01.2018
Vet ikke om disse har overvintret eller ikke. var bare 6 forrige uke det øker stadig.
© Fred Edvard Johannes Øie (27.01.2018)
© Fred Edvard Johannes Øie (27.01.2018)


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Merknad:1 
Fenofase:Ankomst18.01.2018