Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:17.07.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gullris (Solidago virgaurea) 
Fenofase:Blomstring17.07.2017


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring17.07.2017


Art:Skogsalat (Mycelis muralis) 
Fenofase:Blomstring17.07.2017