Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:09.07.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring09.07.2017


Art:Groblad (Plantago major) 
Fenofase:Blomstring09.07.2017


Art:Moskuskattost (Malva moschata) 
Fenofase:Blomstring09.07.2017


Art:Skogkløver (Trifolium medium) 
Fenofase:Blomstring09.07.2017