Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:17.06.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkestjerne (Erigeron acer) 
Fenofase:Blomstring17.06.2017


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring17.06.2017


Art:Legeveronika (Veronica officinalis) 
Fenofase:Blomstring17.06.2017


Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare) 
Fenofase:Blomstring17.06.2017


Art:Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring17.06.2017


Art:Stormarimjelle (Melampyrum pratense) 
Fenofase:Blomstring17.06.2017


Art:Vendelrot (Valeriana sambucifolia) 
Fenofase:Blomstring17.06.2017