Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:05.06.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kystgrisøyre (Hypochaeris radicata) 
Fenofase:Blomstring05.06.2017


Art:Stankstorkenebb (Geranium robertianum) 
Fenofase:Blomstring05.06.2017


Art:Stormarimjelle (Melampyrum pratense) 
Fenofase:Blomstring05.06.2017
I vegskjering
© Ottar Sætre (05.06.2017)


Art:Storvendelrot (Valeriana sambucifolia subsp. procurrens) 
Fenofase:Blomstring05.06.2017