Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:22.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)22.05.2017


Art:Knollerteknapp (Lathyrus linifolius) 
Fenofase:Blomstring22.05.2017