Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:18.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Merknad:Endelig! 
Fenofase:Ankomst18.05.2017


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Merknad:Ja, nå er'n i gang 
Fenofase:Sang for første gang18.05.2017