Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
Dato:15.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring14.05.2017


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang15.05.2017


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring14.05.2017


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Sang for første gang14.05.2017


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Sang for første gang14.05.2017