Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:13.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring13.05.2017


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst13.05.2017