Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:10.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst07.05.2017


Art:Musvåk (Buteo buteo) 
Fenofase:Ankomst07.05.2017


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:en flokk på 20-30 
Fenofase:Ankomst07.05.2017