Resultater

Rapportør:Michael Heim
Observatører:Michael Heim
Område:Herumveien 33, Ås (Ås, Viken)
Dato:25.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Merknad:Sett for første gang i hagen vår 
Fenofase:Ankomst25.04.2017
Stålgrå underside og krage var diagnostisk.
© Michael Heim (25.04.2017)