Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:26.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:To par  
Fenofase:Ankomst25.03.2017


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Merknad:I bekkesikle i vegskjering 
Fenofase:Blomstring25.03.2017
© Ottar Sætre (26.03.2017)