Resultater

Rapportør:Liv-Torhild Finbråten
Observatører:Liv-Torhild Finbråten
Område:Åsleiastubben (Eidsvoll, Viken)
Dato:19.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring31.03.2017


Art:Jordbier (Andrena) 
Fenofase:Voksenstadiet01.04.2017
© Liv-Torhild Finbråten (01.04.2017)


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst01.04.2017


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Sang for første gang02.04.2017


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst19.03.2017


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang19.03.2017