Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:14.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fuglekonge (Regulus regulus) 
Fenofase:Sang for første gang14.03.2017


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Sang for første gang14.03.2017