Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:24.02.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Merknad:raklane støver i sola nå 
Fenofase:Blomstring23.02.2017