Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
Dato:15.02.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Sang for første gang14.02.2017