Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Vingrom (Lillehammer, Innlandet)
Dato:10.07.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Sang for første gang10.07.2016
© bjørg smestad (10.07.2016)
© bjørg smestad (10.07.2016)
© bjørg smestad (10.07.2016)