Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Bebygd område/lokalmiljø (Gjøvik, Innlandet)
Dato:02.07.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:slåttehumle ? 
Fenofase:Voksenstadiet02.07.2016
Er ikke sikker på om dette er slåttehumle eller en annen art. Den er i hvert fall helt mørk.
© bjørg smestad (02.07.2016)
© bjørg smestad (02.07.2016)