Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:25.06.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring23.06.2016
© Gunvor Hustoft (25.06.2016)


Art:Geitrams (Epilobium angustifolium) 
Fenofase:Blomstring24.06.2016
© Gunvor Hustoft (25.06.2016)


Art:Groblad (Plantago major) 
Fenofase:Blomstring23.06.2016
© Gunvor Hustoft (25.06.2016)


Art:Tunbalderbrå (Matricaria matricarioides) 
Fenofase:Blomstring23.06.2016
© Gunvor Hustoft (25.06.2016)