Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:26.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang26.05.2016


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Sang for første gang22.05.2016


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Sang for første gang22.05.2016