Resultater

Rapportør:Ronny Sværen
Observatører:Ronny Sværen
Område:Geitahaugen (Øygarden, Vestland)
Dato:23.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst01.05.2016


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Sang for første gang01.05.2016


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst15.05.2016


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Sang for første gang15.05.2016


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst20.05.2016


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Sang for første gang20.05.2016


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst06.05.2016


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2016


Art:Terne (Sterna) 
Fenofase:Ankomst09.05.2016


Art:Terne (Sterna) 
Fenofase:Sang for første gang09.05.2016