Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:09.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum) 
Fenofase:Blomstring09.05.2016
© Gunvor Hustoft (09.05.2016)


Art:Duskmyrull (Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium) 
Fenofase:Blomstring09.05.2016


Art:Eik (Quercus sp.) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2016


Art:Eple (Malus ×domestica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2016


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2016


Art:Krypvier (Salix repens var. repens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2016


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring09.05.2016
© Gunvor Hustoft (09.05.2016)


Art:Porsfamilien (Myricaceae) 
Fenofase:Blomstring09.05.2016
© Gunvor Hustoft (09.05.2016)


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring09.05.2016
© Gunvor Hustoft (09.05.2016)


Art:Svensk asal (Sorbus intermedia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2016


Art:Trollhegg (Frangula alnus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2016