Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:05.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Nyresoleie (Ranunculus auricomus) 
Fenofase:Blomstring04.05.2016
© Gunvor Hustoft (05.05.2016)


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)03.05.2016
© Gunvor Hustoft (05.05.2016)

Andre bilder

© Gunvor Hustoft (05.05.2016)