Resultater

Rapportør:stein-kåre derås
Observatører:stein-kåre derås
Område:brandsdal (Gulen, Sogn og Fjordane)
Dato:05.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Reirbygging05.05.2016
© stein-kåre derås (05.05.2016)
Reir i kurv takskjegg uthus
© stein-kåre derås (05.05.2016)

Andre bilder

Linerla ved ankomst
© stein-kåre derås (05.05.2016)