Resultater

Rapportør:Liv Marie Sæther Sandberg
Observatører:Liv Marie Sæther Sandberg
Område:Sander ved Mjøsbrua,kulturlandskap, beb (Gjøvik, Innlandet)
Dato:01.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst28.04.2016


Art:Harerug (Bistorta vivipara) 
Fenofase:Blomstring29.04.2016


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)01.05.2016


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:Sett av nabo i dag 
Fenofase:Ankomst01.05.2016


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2016


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Merknad:Sett av nabo i dag 
Fenofase:Ankomst01.05.2016