Resultater

Rapportør:Liv-Torhild Finbråten
Observatører:Liv-Torhild Finbråten
Område:Åsleiastubben (Eidsvoll, Viken)
Dato:01.04.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2016


Art:Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) 
Fenofase:Blomstring30.03.2016
© Liv-Torhild Finbråten (01.04.2016)