Resultater

Rapportør:Frede Thorsheim
Observatører:Frede Thorsheim
Område:Øystese (Kvam, Hordaland)
Dato:30.03.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst30.03.2016
Høyt på himmelen - men de er der. På vei østover!
© Frede Thorsheim (30.03.2016)


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring30.03.2016
© Frede Thorsheim (30.03.2016)


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst28.03.2016


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang28.03.2016