Resultater

Rapportør:Evelyn Marita Simonsen
Observatører:Evelyn Marita Simonsen
Område:karmøy (Karmøy, Rogaland)
Dato:23.03.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2016
© Evelyn Marita Simonsen (18.03.2016)


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang18.03.2016