Resultater

Rapportør:Evelyn Marita Simonsen
Observatører:Evelyn Marita Simonsen
Område:Hjemme i hagen (Karmøy, Rogaland)
Dato:13.03.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst13.03.2016
© Evelyn Marita Simonsen (23.03.2016)


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang13.03.2016