Resultater

Rapportør:Silje Skrede
Observatører:Silje Skrede
Område:Hernar (Øygarden, Hordaland)
Dato:27.02.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst27.02.2016
© Silje Skrede (27.02.2016)