Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Aksdal (Tysvær, Rogaland)
Dato:05.02.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Merknad:Spredte eks. gjennom vinteren 
Fenofase:Ankomst08.01.2016


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:6 eks v/Aksdalsvatnet 
Fenofase:Ankomst08.01.2016


Art:Knoppsvane (Cygnus olor) 
Merknad:grupper på 4-6 
Fenofase:Ankomst08.01.2016


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:Sett hele vinteren 
Fenofase:Ankomst08.01.2016