Resultater

Rapportør:Hilde Bergljot Gjørvad
Observatører:Hilde Bergljot Gjørvad
Område:Årdal (Sunnfjord, Vestland)
Dato:29.01.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst03.05.2015


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst15.03.2015


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2015


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst22.04.2015


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst19.05.2015


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst13.05.2015


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst09.05.2015


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst25.05.2015


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst27.04.2015


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2015


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst24.03.2015


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst17.04.2015


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst06.05.2015


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2015