Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:01.08.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Filtkongslys (Verbascum thapsus) 
Fenofase:Blomstring01.08.2015


Art:Lintorskemunn (Linaria vulgaris) 
Fenofase:Blomstring01.08.2015


Art:Røsslyng (Calluna vulgaris) 
Fenofase:Blomstring01.08.2015


Art:Åkertistel (Cirsium arvense) 
Fenofase:Blomstring01.08.2015