Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:18.07.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Burot (Artemisia vulgaris) 
Fenofase:Blomstring18.07.2015


Art:Geitrams (Epilobium angustifolium) 
Fenofase:Blomstring18.07.2015


Art:Gullris (Solidago virgaurea) 
Fenofase:Blomstring18.07.2015


Art:Reinfann (Tanacetum vulgare) 
Fenofase:Blomstring18.07.2015


Art:Skogkløver (Trifolium medium) 
Fenofase:Blomstring18.07.2015