Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:14.07.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåklokke (Campanula rotundifolia) 
Fenofase:Blomstring11.07.2015
© Gunvor Hustoft (14.07.2015)


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring14.07.2015
© Gunvor Hustoft (14.07.2015)


Art:Mjødurt (Filipendula ulmaria) 
Fenofase:Blomstring14.07.2015
Så er den "goda luktå" kommen til vegkanten!
© Gunvor Hustoft (14.07.2015)