Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:03.07.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fredløs (Lysimachia vulgaris) 
Fenofase:Blomstring03.07.2015


Art:Krattmjølke (Epilobium montanum) 
Fenofase:Blomstring03.07.2015


Art:Krypfredløs (Lysimachia nummularia) 
Fenofase:Blomstring03.07.2015


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Merknad:Denne har nok vært i blomst en stund, men jeg har ikke oppdaget den før nå. 
Fenofase:Blomstring03.07.2015


Art:Perlevintergrønn (Pyrola minor) 
Fenofase:Blomstring03.07.2015