Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:19.06.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Asalslekta (Sorbus) 
Fenofase:Blomstring17.06.2015
Kjekt å finna asal i turområdet mitt.
© Gunvor Hustoft (19.06.2015)


Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus) 
Fenofase:Blomstring19.06.2015
© Gunvor Hustoft (19.06.2015)


Art:Høymol (Rumex longifolius) 
Fenofase:Blomstring19.06.2015
Ein irriterande plante dette og, men ser me skikkeleg på han så er han faktisk fin denne og!
© Gunvor Hustoft (19.06.2015)


Art:Myrtistel (Cirsium palustre) 
Fenofase:Blomstring19.06.2015
Me kjempar ein stadig kamp i beitene med denne planten. Kvistar og slår ned, men han er nokså gjenstridig!
© Gunvor Hustoft (19.06.2015)


Art:Skvallerkålslekta (Aegopodium) 
Fenofase:Blomstring19.06.2015
Dette er jo ei plante som me sukkar av. Har ein først fått den i hagen så er den ikkje til å få bort (utan å sprøyte og det likar eg ikkje).
© Gunvor Hustoft (19.06.2015)