Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:11.06.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring11.06.2015
© Gunvor Hustoft (11.06.2015)


Art:Kristtorn (Ilex aquifolium) 
Fenofase:Blomstring11.06.2015
© Gunvor Hustoft (11.06.2015)