Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:14.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
Fenofase:Blomstring14.05.2015


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring14.05.2015


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring14.05.2015


Art:Skogsnelle (Equisetum sylvaticum) 
Merknad:Fertile vårskudd 
Fenofase:Blomstring14.05.2015


Art:Åkersnelle (Equisetum arvense) 
Merknad:Fertile vårskudd 
Fenofase:Blomstring14.05.2015