Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Jan Edvardsen
Observatører:Jan Edvardsen
Område:Nergrenda (Åsnes, Innlandet)
Dato:12.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)04.05.2015


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst04.05.2015


Art:Buttsnutefrosk (Rana temporaria) 
Fenofase:Første observasjon02.05.2015


Art:Eple (Malus ×domestica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.2015


Art:Eple (Malus ×domestica) 
Fenofase:Blomstring12.05.2015


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2015


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring26.04.2015


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet03.05.2015


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst04.05.2015


Art:Plomme (Prunus domestica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.05.2015


Art:Plomme (Prunus domestica) 
Fenofase:Blomstring12.05.2015


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2015


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst07.05.2015


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst29.04.2015


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst07.05.2015


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst13.04.2015

Andre bilder

© Jan Edvardsen (12.05.2015)