Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:07.05.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Eple (Malus ×domestica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)05.05.2015


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)05.05.2015


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)05.05.2015


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring05.05.2015