Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:26.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring26.04.2015


Art:Hagerips (Ribes rubrum) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2015


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2015


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2015


Art:Solbær (Ribes nigrum) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2015


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Blomstring26.04.2015


Art:Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2015