Resultater

Rapportør:Tone Finstad
Observatører:Tone Finstad
Område:Toverud (Gran, Oppland)
Dato:13.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Merknad:Så den for første gang denne sesonen. 
Fenofase:Ankomst11.04.2015


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:Fløy norover i flokk 
Fenofase:Ankomst06.04.2015


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Merknad:Har kommet igjen etter og ha vært borte i flere mnd. 
Fenofase:Ankomst15.03.2015


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet24.03.2015


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring10.04.2015


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Merknad:Var her i fjor vinter,men første i år 
Fenofase:Ankomst11.04.2015


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst09.04.2015