Kommune:Gran, Innlandet
Områdetype:skog
Opprettet:31.01.2014
Beskrivelse:
Skogssområde med litt bebyggelse.Ca.200m fra Randsfjordens vestside.
Område ID43224
Undersøkt av:Tone Finstad (2014-2015, 2017)